Micael Jönsson ny ordförande i SAFE

Örebro Black Knights ordförande tillträder rollen som ordförande i Superserie-klubbarnas gemensamma intresseorganisation.

Micael Jönsson, som är en av visionärerna och ledande krafterna bakom Örebro Black Knights snabba utveckling under de senaste åren, valdes vid micael_jonsson_01SAFE’s årsmöte till ny ordförande i föreningen, som skall tillvarata och utveckla
Superserieklubbarnas intressen. Jönsson efterträder Per Malmquist, som haft ordförandeklubban sedan SAFE bildades 2012.

”Jag ser fram emot den här uppgiften”, säger Micael. ”Att utveckla och leda är vad jag brinner för. Jag tycker det är roligt att göra skillnad och se hur människor och grupper utvecklas.”

”Det jag tror blir viktigt är att vara tydliga med vad vi vill uppnå på kort sikt 2014 och på längre sikt 2015-2017. I det korta perspektivet handlar det om att enas om mål och strategier för 2014”, fortsätter Jönsson.

Micael har också en tydlig bild av hur han vill fortsätta utveckla det arbete, som redan påbörjats inom SAFE under tidigare ordförande Per Malmquist’s ledning: ”Våra medlemmar har olika utmaningar, men om vi ska lyckas med att ta betydande steg så behöver vi utveckla matcharrangemang – få besökare att trivas.”

”Vi behöver mer publik på våra arenor. Detta kommer att öka intresset från media och partners. När vi lyckas attrahera mer publik och aktivt öka vår exponering i media och partnersamarbeten kommer vi in i en positiv spiral. Där vill vi vara. För att klara detta behöver vi arbeta strukturerat och engagerat med organisationsutveckling.”

Micael Jönsson talar också om vikten av att våga agera i en viss riktning, att lära av varandra och att bredda alla klubbars organisationer på flera områden – administration, media, marknad, event och naturligtvis också rent idrottsligt.

Superserien hade under säsongen 2013 ett publiksnitt på 533 åskådare, under seriespelet, och de flesta matcher direktsändes via web-TV. SM-finalen, som spelades på Tele2 Arena, direktsändes på TV4 Sport.

Under januari 2014 kommer arbetet inom SAFE handla om att formulera tydliga mål och strategier för den kommande säsongen, och även enas om målsättningar på lite längre sikt.

Om SAFE
Superseriens logoSAFE är en intresseorganisation och ideell förening med medlemmar i samtliga Superserieföreningar. Föreningen bildades 2012 och är sprungen ur det, som kallades Superserierådet. Föreningens uppgift är att skapa ett fast och ömsesidigt samarbete mellan SAFE, anslutna föreningar och SAFF. Ändamålet är att utveckla Superserien, som produkt i syfte att attrahera publik, media, samarbetspartners och elitidrottare. Detta genom att verka för professionella arrangemang, hantering av media, långsiktig och bestående utveckling av idrotten samt annat, som gagnar Amerikansk Fotboll i Sverige.

SAFE’s vision – Amerikansk Fotboll ska vara en attraktiv sport för publik, media, partners och utövare.