Gunnarsson, Gihl & Sandberg i Superserien 2014.

I och med dom nya reglerna angående underåriga spelare i Superserien 2014 så verkade de inledningsvis som att vi inte skulle få se varken finalspelande Max Gunnarsson (DL, Örebro Black Knights), Simon Sandberg (DL, Carlstad Crusaders) eller Kristianstad Predators Jonatan Gihl (RB) i årets serie.

Samtliga tre fanns med i f.d. HC Tyson Guillens startuppställningen när JLL spelade kvalmatch mot Holland i april 2013. Utöver landslagsspel gjorde trion avsevärda insatser i sina klubblag under hela förra året.

Nu verkar det emellertid som att förbundet valt att ge dessa tre möjligheten att spela vidare oavsett regler. Det kommer dock troligen att finnas restriktioner kring deras medverkan, några av dessa blir att de endast får spela fem matcher per år och endast under grundserien.

Max Gunnarsson efter finalförlusten 2013 mot Sandberg och hans Crusaders.
Max Gunnarsson efter finalförlusten 2013 mot Sandberg och hans Crusaders.

Den enda som beviljats dispens än så länge är Örebros Max Gunnarsson, men det vore väldigt märkligt om det inte dyker upp liknande från både Carlstad och Kristianstad.

Saxat från saff.se

ÖVERKLAGAN AV TU-BESLUT OM DISPENS FRÅN ÖREBRO BLACK KNIGHTS 

Örebro Black Knights överklagar ett avslag på dispens för underårig spelare, Max Gunnarsson, i Superserien.

VU beslutar att med vissa förbehåll bifalla överklagan, Max Gunnarsson får delta i maximalt fem matcher i Superseriens grundserie och han skall räknas in i Örebros kvot av U19 spelare som får delta med a-laget. För det fall att ÖBK kvalificerar sig för SM-slutspel i Superserien får Gunnarsson inte delta.

Motivering 

Tävlingsbestämmelserna 2013 medgav spel i seniorlagen från det år att en juniorspelare fyllde 18 år. Under 2013 gav TU dispens för tre spelare som fyllde 17 år under 2013 att delta i Superserien. Utvärderingen efter säsongen gav bl.a. att regelverket skulle skärpas och möjligheterna för junior att spela i Superserien kraftigt begränsas. Skälet till inskränkningen är juniorspelarnas säkerhet och det faktum att juniorspelarna alltid togs till seniorlaget p.g.a. seniorslagets brist på spelare och inte med hänsyn tagen till juniorspelarens utveckling. A-lagets behov av spelare ställdes före juniorspelarnas utveckling vilket inte gynnade varken den enskilda juniorspelarens utveckling eller juniorfotbollen i stort. Det fanns ett stort stöd till att ändra reglerna så även från ÖBK.

Inför 2014 skärptes sålunda TB och grundregeln är numera att juniorspelare måste fylla 19 år under året för att få delta i Superserielaget. Vidare begränsades det så att maximalt fem juniorspelare som fyller 19 år under året får delta med Superserielaget. Juniorspelare som fyller 18 år under året får inte delta i Superserien.

Regelverket är tydligt och ger inget utrymme för dispenser.

VU anser dock att dispens kan komma ifråga för de tre spelare som fick dispens under 2013 och som fyller 18 år under 2014. De tre spelarna hade under de tidigare reglerna tillåtits spela i Superserien även under 2014 och detta utan dispens. För de tre spelarna som redan spelat i Superserien 2013 öppnar VU för att de kan få dispens för spel 2014 om de uppfyller de fysiska kraven som ställs för att spelarsäkerheten kan uppfyllas. Anledningen till att VU öppnar för dessa tre spelare är att förändringar i regler endast i undantagsfall bör ha en retroaktiv effekt. Och för de tre spelarna som redan deltagit kan det tolkas som att den regeländring som inskränker deras möjlighet att delta i Superserien 2014 har en retroaktiv verkan då det är möjligt att de inte valt att spela i Superserien 2013 om de vetat att den möjligheten skulle vara stängd 2014. Nu har de tre spelarna deltagit i större eller mindre omfattning med a-laget under 2013 och VU kan inte bedöma vilka konsekvenser regeländringen får för de tre ifall de inte får delta i Superserien 2014 såsom de möjligen planerat.

VU anser dock att spelarsäkerhetsaspekten är så pass allvarlig att spelarna inte ska kunna delta under hela säsongen utan att deras huvudsakliga deltagande skall vara i U19 serien. Därför skall en dispens om den ges begränsas så att de tre spelarna bara får delta i hälften av grundseriens matcher och inte i slutspelet. Vidare ska naturligtvis de tre spelarna i den mån de söker och beviljas dispens räknas in i respektive förenings kvot på maximalt fem U19 spelare som de får använda i a-laget.

Max Gunnarsson är en av de tre spelarna som enligt ovan resonemang skulle kunna få dispens 2014. Gunnarssons fysiska status uppfyller även så vitt VU kan bedöma det de höjda fysiska kraven för att kunna delta i Superserien utan att spelarsäkerheten äventyras.

Gunnarsson får därmed dispens att delta i Superserien med vissa förbehåll.

VU vill poängtera att det endast är de tre spelarna som fick dispens under 2013 som berörs av detta beslut. Inga andra spelare oavsett skäl kommer att få dispens för åldersregeln under 2014 eller kommande år. För de två andra spelarna som fick dispens 2013 gäller att de fortfarande måste söka dispens för 2014 och varje ansökan kommer att prövas individuellt.

Beslutet kan inte överklagas.