American Football – På ren Svenska

I takt med att intresset för vår älskade sport växer tillkommer allt fler nya fans. Många av dessa skulle troligen må bra av en liten snabbkurs i spelets regler och uppbyggnad.

På initiativ av bl.a Student-VM, SAFE och SAFF så har Phosworks i samarbete med SFN tagit fram en introduktionsfilm. Filmmaterialet är nästan uteslutande ifrån säsongen 2013.