Förändringens vindar blåser i Förbundsstyrelsen

Minette Rogner, ordförande
Minette Rogner, ordförande

De senaste 22 åren har Tommy Wiking varit en del av Förbundsstyrelsen och de senaste 15 åren har han varit ordförande för Svenska Amerikansk Fotbollförbundet. I lördags var det slut på den eran då tidigare vice ordförande, Minette Rogner, valdes till ordförande för förbundet.
Minette blir Förbundets andra kvinnliga ordförande efter Nina Haglind som var det 1994.

Förbundsstyrelsen i sin helhet

Ordförande – (invald) Minette Rogner
Vice ordförande (sittande) – Mikael Gustafson, STAFF
Kassör (sittande) – Hans Ragnesjö, STAFF
Sekreterare (sittande) – Hans Gunnarsson, VSAFF
Ledamot (omvald) – Martin Söderberg, MSAFF
Ledamot (invald) – Maria Schedin, STAFF
Ledamot (invald) – Oskar Nellgran, STAFF
Ledamot (invald) – Johan Travessét, SSAFF
Ledamot (invald) – Per Haakon, SSAFF
Suppleant (invald) – Gustaf Taube, STAFF
Suppleant (invald) – Andreas Östlund, MSAFF

Det ska bli väldigt roligt att se vad denna blandning av rutin och entusiasm kan åstadkomma det kommande året!