Regeländringar 2015

Här kommer lite information om några av de regeländringar som införs under 2015.

Vid representatskapsmötet röstades det igenom några förändringar som påverkar oss under året, bland annat så införs det övertid i Superserien om resultatet är lika vid full ordinarie matchtid.
Övertidsreglerna är att likna vid de dom använd i NFL och en full redogörelse för dessa finns på förbundets hemsida saff.se.

I årets regelbok finns det en hel del regeländringar, några påverkar mer än andra och jag tänkte belysa de som har störst inverkan på våra matcher.

Först så har det tillkommit en definition på en försvarslös spelare, tidigare behandlade regeln endast mottagare av framåtpassningar men nu har ”en spelare som är i position att ta emot en bakåtpassning” tillkommit.


I klippet ser ni bland annat Charles Ryans (Kristianstad Predators) överfall på Damien Scannella (STU Northside Bulls) från säsongen 2013.

Sikta rätt och använd armarna i tacklingen!
Sikta rätt och använd armarna i tacklingen!

Och när man pratar om försvarslösa spelare så är det inte långt till regeln om att göra till måltavla, dvs targeting i den engelska regelboken. Här har IFAF/NCAA fortsatt med sitt arbete att få spelare att sikta lägre och använda armarna i tacklingar. Den tidigare lydelsen i regelboken handlade om inledande kontakt mot huvudet eller området kring nacken. I år handlar det som kraft och riktning av kraften, det behövs inte längre en initial kontakt  mot området ovanför axlarna för regelbrottet utan det räcker med att kraften av tacklingen är riktad mot området. I regelboken står det ”Ingen spelare får göra till måltavla och komma i kraftig kontakt med en försvarslös motståndares huvud eller området kring nacken”.

Troligen kommer den mest synliga regeländringen vara att klockan kommer rulla i ALLA matcher när poängskillnaden är mer än 34 poäng mellan lagen. Här har IFAF valt att gå ifrån NCAA-reglerna och helt enkelt anpassa regeln till ett utom-amerikanskt perspektiv. Så länge det är mer än 34 poängs skillnad rullar klockan och stannar bara vid ett fåtal tillfällen, exempel på dessa tillfällen är lagtimeout, slut på perioden, straffutmätning, skadetimeout och mätning för att utröna om det är ett första försök.

Störst problem kan det bli vid de matcher där en arenaklocka används, lagen behöver se till att klockskötarna är rätt utbildade inför matcherna.

Vidare så har reglerna ändrats så att alla personliga regelbrott under ett passpel av det defensiva laget har samma utmätning som ruff mot passaren, utmätningen sker från slutat av spelet under samma förutsättningar som om ruff mot passaren hade kallats.

Och just ruff mot passaren har också fått ett tillägg i år. ”När en offensiv spelare intar en passningsställning med en eller båda fötter på marken får ingen defensiv spelare som hejdlöst rusar fram träffa honom kraftigt vid området kring knäet eller nedanför” har lagts till. Samma filosofi som med targeting fast nu gäller det knän och under. Det finns några skillnader mot ”vanlig” ruff, detta är ett regelbrott även innan en passning. Står passaren i en passninställning är det ett regelbrott. För att det ska bli ett regelbrott krävs det även att tacklaren tar sig obehindrat till passaren och att han inte försöker göra en wrap up-tackling.

Av: Per Haakon – Domare och tidigare medlem i Domarutskottet (DU)