Officiellt uttalande från Carlstad Crusaders rörande BIG6

Från Carlstad Crusaders

Detta är ett offentligt uttalande från Carlstad Crusaders styrelse angående den situation som nu uppstått runt vårt deltagande i Europaspel:

Redan under sommaren uppmärksammade Carlstad Crusaders problematiken som kan uppstå politiskt för klubblag och landslag rörande den något kaotiska situationen runt de två Internationella förbunden, IFAF “New York” som Svenska förbundet (SAFF) står bakom och IFAF “Paris”, samt deras Europeiska dito. På grund av detta sonderade föreningen tidigt under hösten vilka turneringar som skulle bli aktuella till nästa års säsong och det enda konkreta svaret vi fick var från Big6 som uttryckte ett intresse att vi skulle ansöka om de plats i deras turnering.

carlstad-crusadersBig6 är en klubblagsturnering skapad av förbunden i Tyskland, Österrike, Schweiz och Frankrike. Detta är ett viktigt tydliggörande då det är en av de grundläggande problemen i denna fråga. Big6 är alltså INTE arrangerat av IFAF “Paris” eller deras europeiska organisation IFAF Europe continental. Att sedan en ordföranden i ett av de arrangerande länderna är drivande i IFAF “Paris” anser vi inte vara av vikt i denna specifika klubblagsturnering, utan upp till medlemmarna i det förbund som valt denna person som deras ordförande. I februari 2014 skapades den så kallade Frankfurt deklarationen där det dåvarande enade IFAF samt Europeiska förbundet (EFAF) enades att EFAF skulle upplösas och ett nytt Europaförbund skulle ta över, IFAF Europe. I detta dokument finns även ett kapitel som rör Big6 och dess sanktionering. Utdrag: “IFAF recognizes the following competitions in accordance with IFAF sanctioning Rules – if requested by the IFAF national member federations carrying out the Big6 European Football League, European Football League, Atlantic Cup and Eastern Cup.”

Denna deklaration har signerats av alla parter i denna fråga som då var aktiva och dessa individer har sedan verkat inom båda falangerna. Big6 har spelats årligen sedan 2014 som en sanktionerat turnering av alla förbund och vi menar att denna deklaration är fortsatt giltig då inget annat meddelats.

Då föreningen inte fått någon ytterligare förfrågan från andra turneringsarrangörer eller via vårt förbund ansökte föreningen att få skicka in en intresseanmälan till Big6 av SAFF. Detta fick föreningen gehör för, men med en passus om att SAFF skulle godkänna en slutlig anmälan.

Big6 accepterar sedemera vår intresseanmälan och erbjuder Carlstad Crusaders en plats i turneringen. Tyvärr avslås den 8 november vår ansökan av SAFF om att få slutanmäla oss med hänvisning till att IFAF “New York” inte anser att detta är en sanktionerad turnering. Vi har därefter haft en dialog med Ordförande och Managing Director i IFAF “New York” om varför de inte anser att denna turnering är sanktionerad. De har under denna process hänvisat till att sanktioneringsavgiften inte ska ha varit betald, de hittar inget dokument om sanktionering, de hittar inga dokument om detaljer runt turneringen etc. På alla dessa frågor har vår förening skickat in svar och dokumentation för att svara upp till deras synpunkter.

Igår, den 23 november kommer till sist ett slutgiltigt svar från IFAF “New York” att de avslår vår förfrågan om att deltaga i Big6 och att de vägrar sanktionera denna klubblagsturnering. Orsaken är lika politisk och otydlig som tidigare: “The Presidium of IFAF have not been engaged by the organisers of the tournament and as it stands, we cannot endorse it. Any sanctioned activity has to sit within the framework of IFAF’s policies and procedures. At present, with another group claiming leadership of the sport this area is muddied for some.
A simple question to ask of the organisers of this tournament would be “Who is the President of IFAF?”
If they do not recgonise me and the leadership as elected in New York it is clear that we will not be able to consider sanctioning the tournament in the short term as the accountability framework is not one we will recognise.”

SAFF mailar efter detta vår förening där man skriver att man följer IFAF “New York” förordning att inte godkänna vårt deltagande i denna enligt IFAF “New York” icke sanktionerade turnering.

Tydligt av svaret från IFAF “New York” används nu vår förening som ett, enligt oss felaktigt, politiskt slagträ på en nivå som inte gagnar amerikansk fotboll i Sverige, Europa eller Världen. Vi hänvisar fortfarande till att denna turnering inte arrangeras av något Internationellt eller Europeiskt förbund vilket den politiska diskussionen handlar om utan ett antal nationella förbund vilket klart och tydligt framgår i de “Rules & Regulations” som rör denna turnering.

Carlstad Crusaders anser att förbundsstyrelsen i Sverige är vald av medlemmarna i Sverige och syftet är att verka för Amerikansk Fotboll, inte mot den. Att spela Big6 anser vi är positivt för Amerikansk Fotboll i Sverige, och att förbundsstyrelsens uppdrag är att tillgodose medlemmarnas bästa, inte andra internationella förbund. Carlstad Crusaders hade hellre sett att SAFF tar samma ståndpunkt som de Italienska och Österrikiska (även om lagen i Österrike har valt att avstå denna turnering av andra skäl) förbunden där man hänvisar till den oroliga politiska situationen i världen och Europa och låta klubblag spela i de turneringar som finns tillgängliga.

Vi har blivit förordade av vårt förbund att fokusera på Fotboll och inte politik, tyvärr inte detta gett det resultat vi önskat.

Som en konsekvens av detta kommer nu föreningen att överklaga detta beslut till RIN (Riksidrottsnämnden) i hopp om att de ska ha en mer ickepolitisk syn på denna frågeställning utan basera sitt beslut på den fakta som presenterats i detta fall.

Vi vill också påpeka att vi fortfarande hoppas på, och är öppna för möjliga alternativ, att spela internationell fotboll på hög nivå i Europa under 2017. Om det blir i formen för Big6 eller annan form återstår att se.

/Styrelsen för Carlstad Crusaders