Debatt: Utbildningsbidrag istället för övergångssumma

FÖRSLAG TILL NYTT FÖRFARANDE VID ÖVERGÅNGAR MELLAN SAFF-ANSLUTNA FÖRENINGAR DÄR KLUBBARNA INTE ÄR ÖVERENS OM “FRI TRANSFER”.

Bakgrund

Dagens system kring övergångar lägger all makt i händerna på den förening som äger förhandlingsrätten för en spelare. De kan därmed skapa en situation där en spelare blir ett ettårsfall genom att sätta en helt godtycklig och orimlig summa som krav för att acceptera en övergång. Alternativet med skiljenämnd är tandlöst då det kräver alla parters godkännande för att bli aktuellt.

Ibland lyfts tanken om att man istället skulle förhindra föreningarna möjligheten att sätta en övergångssumma och istället låta spelare alltid bli “free agents” efter avslutad säsong. Även detta system har uppenbara brister. Att en förening från ett år till annat inte har minsta kontroll över sin roster och fram till sista övergångsdatum kan tappa nyckelspelare ger väldigt svårarbetade förhållanden för föreningarnas lagbygge. Dessutom skulle vi få en väldigt instabil Superserie där lag som för tillfället är attraktiva sportsligt eller ekonomiskt kan plocka russinen ur andras kaka, för att när lyckan vänder riskera att tappa stora delar av sitt lag.

Förslaget

För att skapa balans i maktförhållandet mellan spelare och klubb, samt mellan klubbar så föreslår jag ett system av standardiserade utbildningsbidrag. Baserat på spelarens meriter, antal år i föreningen samt ålder beräknas en spelares kostnad ut.

För det första blir detta ett skydd för de klubbar som är en bit ner i näringskedjan, som skulle få ersättning för arbetet de lägger ner på att utveckla talanger till attraktiva spelare.

För det andra blir detta ett skydd för spelaren, som kommer att veta sitt “pris” på marknaden, och att han/hon faktiskt kommer att få byta klubb om någon förening är beredd att erlägga utbildningsbidraget.

För det tredje blir detta en garant för att den värvande föreningen kan få sin spelare för ett rimligt pris, i linje med de meriter spelaren i fråga har.

Värt att poängtera 1: Utbildningsbidragen är att betrakta som “acceptpriser” – en förening kan inte vägra en övergång till en annan förening som erlägger utbildningsbidraget.

Värt att poängtera 2: Detta regelverk gäller inte fall där två föreningar är överens om en fri transfer, lån eller uthyrning.

Värt att poängtera 3: Detta regelverk exkluderar de eventuella åtaganden eller skulder en spelare kan ha till den förening som han vill lämna. Dessa måste regleras innan ett utbildningsbidrag kan lösa spelaren.

Variabler som styr utbildningsbidraget

För att räkna ut en spelares totala kostnad så används följande parametrar:

Ålder
Logiken här är att en spelare i sin “prime” är värd mest, en ung spelare lite mindre och en äldre spelare betydligt mindre.

Antal säsonger spelaren varit aktiv i föreningen han vill lämna
Ju fler säsonger spelaren gjort i föreningen, desto större investering har föreningen gjort i spelaren. Därmed är utbildningsbidraget högre om spelaren gjort många säsonger i föreningen han vill lämna.

Vilken nivå spelaren uppnått som högst, under de två senaste säsongerna
Meriter är en färskvara och därför skall inte landslagsspel långt tillbaka i tiden accelerera utbildningsbidraget.

Definitioner

Ålder definieras som det antal år spelaren fyller under det år som övergången sker.

Antal säsonger definieras som det antal år som spelaren varit licensierad och deltagit i minst en match/år för nuvarande förening.

Nivå Definieras som ULU, JLL, HLL eller DLL om spelaren under de två senaste spelsäsongerna blivit uttagen till en matchtrupp för sagda landslag. Om en spelare under de två senaste säsongerna blivit uttagen till mer än ett landslag (exempelvis både ULU och JLL eller JLL och SLL) så beräknas utbildningsbidraget bara från det äldsta landslaget.

Beräkning av utbildningsbidrag

Totala utbildningsbidraget beräknas genom att addera summorna för ålder, antal säsonger och nivå enligt tabellerna nedan.

Ålder:
0-15 år: 0kr
16-17 år: 1000kr
18-19 år: 1500kr
20-23 år: 2000kr
24-27 år: 2500kr
28-30 år: 2000kr
31-33 år: 1000kr
34+ år: 0kr

Antal säsonger:
1-3 säsonger: 1500kr
4-6 säsonger: 3000kr
7 + säsonger: 4500kr

Nivå:
Inga landslagsuppdrag de senaste två säsongerna: 0 kr
ULU: 2000kr
JLL: 4000kr
HLL: 6000kr
DLL: 2000kr

Detta ger att det minsta utbildningsbidraget som kan bli aktuellt är 1500kr, för en spelare som är under 16 år och spelat max tre säsonger i nuvarande förening samt inte uppnått något landslag.

Det högsta belopp som kan bli aktuellt är 13000kr, och då för en spelare som är 24-27 år, spelat minst sju säsonger i aktuell förening samt har blivit uttagen till en sluttrupp för HLL någon av de två senaste säsongerna.

Handhavande

Beräkningen av total kostnad sker i kommunikation mellan de två föreningarna. Om tvist uppstår kring någon av variablerna så är SAFF beslutande. Övergången vinner kraft när SAFF har fått bekräftelse på att utbildningsbidraget betalats ut från spelarens nya förening, samt att övergångsdokument är SAFF tillhanda.

Slutkommentar

Till skillnad från nuvarande TB så tillåter detta förslag övergångar för juniorspelare, där pengar är inblandade. Det är en verklighet i alla stora och halvstora sporter i Sverige idag att övergångssummor är aktuella även för unga spelare. Vi bör ha ett system för detta på plats redan innan den typen av rekryteringar blir vanliga i vår sport. Det krävs en ändring av den punkten i TB, förutom ändringen gällande övergångsavgifter i stort.

I tillägg skulle jag vilja ändra sista övergångsdatum så det harmonierar med seriernas spelperiod. Sista övergångsdatum bör vara två veckor innan aktuell serie startar, istället för som nu väldigt tätt inpå starten för Superserien, men många månader före U19-seriens start.